Seznam nabízených úkonů

Veškerá plynová zařízení podléhají zvláštním předpisům a normám a jejich provozovatel by měl provádět pravidelné kontroly a revize.
● Roční kontrola odběrné plynového zařízení ve smyslu ČSN 386405 včetně seřízení plynových spotřebičů, kontrola těsnosti plynovodu, provozní dokumentace.

● Roční kontrola kotelen dle vyhlášky 85/78 Sb.

● Roční kontrola kotelen dle vyhlášky 91/93 Sb.

● Provozní revize odběrného plynového zařízení ve smyslu vyhlášky 85/78 Sb – 1× za tři roky


● Kontroly, revize regulátorů tlaku plynu FISHER, FRANCEL, TARTARINI

● Kontrola spalinových cest plynových spotřebičů dle NV 91/2010

● Vypracování provozní dokumentace k OPZ – Revizní knihy, Místní provozní řády, Knihy údržby a oprav, Provozních deníků

● Proškolení obsluhy dle vyhlášky 21/79 Sb.- 1x za tři roky

Kontaktujte nás


Můžeme vám pomoci? Pokud ano, kontaktujte nás a rádi vám vyhovíme.
Nebo nám rovnou zavolejte na číslo, které je uvedené níže.